Home > Privacy
Język

Ochrona danych osobowych

Morerthanajob respektuje Państwa prywatność i dołoży wszelkich starań, aby ją zachować i chronić.
W celu uzyskania biuletynu informacyjnego i/lub do zaktualizowania Państwa danych, konieczna jest rejestracja danych osobowych. Otrzymane od Państwa dane osobowe zostaną zapisane i przechowywane na bezpiecznych serwerach internetowych, jak również będą traktowane, jako poufne i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z celami, dla których zostały one otrzymane. Udostępnienie Państwa danych osobom trzecim możliwe będzie wyłącznie po wyrażeniu i otrzymaniu od Państwa zgody.


W każdej chwili będą mieli Państwo możliwość wglądu do swoich danych osobowych, jak również będą mogli je zmienić lub definitywnie usunąć.

Feb 03, 2012 - 11:17 AM
Contact | Partners | Privacy | Disclaimer | All rights reserved: Morethanajob.eu 2019| picons03 Follow us | Share